AiR-Robot

Specificaties:

 

  • Persluchtdruk: 4,5-10 bar
  • Persluchtverbruik: 6-10 m3/min
  • Geluidsniveau: 90-120 dB
  • Afmetingen: 550x180x180 mm
  • Gewicht: 15kg
  • Diameterbereik: vanaf DN 200 / vanaf DN 150 (extra vereist)
  • Aanvoer: Vloeibare reinigingsmiddelen, zachte schuurmiddelen, vloeibare CO2, droogijspellets.

De AiR-Robot van mycon is het apparaat voor de krachtige inwendige reiniging van leidingen en luchtafvoerkanalen. Leidingen en ventilatiekanalen kunnen rond of vierkant zijn.

AiR-Robot kan werken met perslucht en verschillende bedieningsmedia. Droogijs (geprefabriceerde droogijspellets of droogijsproductie uit vloeibare CO2 tijdens het stralen met mycon-IceMaster) of in water oplosbare zachte straalmiddelen worden gebruikt als bedrijfsmedia. Het mycon PowerMaster-apparaat is vereist voor het gebruik van in water oplosbare schuurmiddelen.

De keuze van het schuurmiddel hangt af van het type en de consistentie van de residuen in de buis. Het residuvrije gebruik van droogijs is ideaal voor lichter vuil zoals roetstof en ander stof. Droogijs heeft ook een desinfecterende werking. In het geval van zeer viskeuze of zeer vaste residuen is het effect van droogijs echter vaak niet voldoende. In dit geval kan een zacht schuurmiddel worden gebruikt met het mycon PowerMaster-apparaat. In speciale gevallen is het gebruik van droogijs + zacht schuurmiddel ook mogelijk.

  1. Kan worden gebruikt om alle soorten kanalen te reinigen.
  2. Kan worden gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen

Mogelijke toepassingen van AiR-Robot

Het apparaat heeft twee straalmondstukken die op een verrijdbare voet zijn gemonteerd. AiR-Robot is niet zelfrijdend. Door de enorme stralingskrachten van de straalsproeiers kan het gewicht van het apparaat niet de nodige krachten uitoefenen op het aandrijfoppervlak. De AiR-Robot wordt daarom door middel van de toevoerslang naar voren geduwd voor kortere reinigingsafstanden. Voor langere reinigingsafstanden wordt de Air-Robot door een speciale kleine lier met een snelheidsgeregelde snelheid voortgetrokken. De sproeiers worden bewogen door middel van een elektromotor. De snelheid kan worden geregeld vanuit een externe schakelkast. De sproeiers stralen onder een hoek van ca. 45°. De hoge stroomsnelheid resulteert in een stroming die door de hele buis naar de buis/rioolafvoer wordt geleid, wat vervolgens automatisch leidt tot de afvoer van de verontreinigingen over kortere afstanden. Indien nodig kan dit debiet worden verhoogd door een afzuigunit met een filterunit die bij de afvoer van de leiding/riolering wordt geïnstalleerd. Alle resten worden opgevangen in de filterunit en kunnen vervolgens worden afgevoerd.

Noch het droogijsschuurmiddel, noch het zachte schuurmiddel dat Air-Robot indien nodig gebruikt, zal gegalvaniseerde oppervlakken beschadigen.

AiR-Robot is ideaal voor het reinigen van de binnenoppervlakken van ventilatiekanalen.

Voorbeelden

Een ladingtank reinigen met AiRobot
Een ladingtank reinigen met AiRobot