Afdruk

Directeur: Jens-Werner Kipp

Bevoegde rechtbank: AG Bielefeld

BTW-nummer: DE 811 768 863
Vennootschapsaansprakelijkheid met statutaire zetel en territoriaal toepassingsgebied. Het Duitse recht is van toepassing, bevoegde rechtbank is Bielefeld.

Informatie voor de consument:

In overeenstemming met de verordening betreffende onlinegeschillenbeslechting
voor consumentenbescherming is te vinden op:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
een online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie
Beschikbaar. Wij zijn niet bereid en niet verplicht
Geschillenbeslechtingsprocedure voorafgaand aan de deelname van een arbitragecommissie voor consumenten.
mycon GmbH

Senner Straße 156
33659 Bielefeld
Duitsland

Contact nummer

+49 (0) 521 403090

E-mail

info@mycon-germany.com

Website

www.mycon-germany.com