Digitale bewaking van warmtewisselaarsystemen

Digitale bewaking van warmtewisselaarsystemen

ControlMaster bewaakt alle soorten warmteoverdrachtssystemen digitaal

Op basis van enkele tienduizenden datasets, die door klanten aan ons werden doorgegeven of door ons werden bepaald, konden exacte rekenmodellen worden ontwikkeld. Deze rekenmodellen leverden verrassende inzichten op in de effecten van toch al relatief lichte vervuiling op de effectiviteit van warmtewisselaars. Samen met de Hamburgse Hogeschool werkt mycon aan het omzetten van de bestaande data in een algoritme. Dit algoritme geeft vervolgens de optimale reinigingstijd weer, rekening houdend met de kosten van de vereiste reiniging. ControlMaster kan echter ook zelfstandig geautomatiseerde reinigingsprocessen starten, inclusief alle benodigde aanvullende maatregelen. Hierdoor zijn aanzienlijke energiebesparingen mogelijk.

Warmtewisselaars voor koeling en airconditioning zijn goed voor ongeveer 22% van het wereldwijde energieverbruik. Hier ligt een aanzienlijk besparingspotentieel door de nauwkeurige bepaling van de optimale reinigingstijd en direct na een effectieve reiniging.